Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

071 – 51 73 882

Samenwerkingen

Meisje aan het werk met een potlood in haar hand

Samenwerking met ouders

Bijscholing en specialisaties

De meest waardevolle en relevante samenwerking is voor ons de samenwerking tussen ons en u als ouder(s)/verzorger(s). U kent uw kind immers het beste. Voor de invulling van deze samenwerking baseren we ons op de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 van het onderwijsadviesbureau CPS. Het volledige document over onze visie op Ouderbetrokkenheid kunt u hier lezen.

Werkgroep Identiteit Op School (WIOS)

De Werkgroep Identiteit op School (WIOS) ondersteunt school om onze identiteit op allerlei manieren vorm te geven, zoals het organiseren van een ouderavond en het voeren van een welkomstgesprek met nieuwe ouders.

De WIOS in het kort:

  • Welkomstgesprekken met nieuwe ouders
  • Betrokken bij sollicitatiegesprekken leerkrachten
  • Ouderavond rond het thema Identiteit
  • Aanmoedigen leerkrachten in het zijn van Identiteitsdrager
  • Meedenken met directeur in het vormgeven van identiteit op school, nu en in de toekomst
  • Bevorderen ambassadeurschap voor de Lichtwijzer
  • Ondersteunen activiteiten rond het thema identiteit (zoals vorig jaar met Stichting Present)
Twee jongens lachend in de klas

Samenwerkingen met (regionale) organisaties

Wanneer we zorgen of vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, kunnen we in overleg met u als ouder/verzorger de hulp inschakelen van diverse externen. Samen zoeken we naar passende begeleiding.

Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs

De Lichtwijzer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van kinderen bieden zij op school ondersteuning bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan in de vorm van observaties in de klas, coaching van leerkrachten en in sommige gevallen ook (tijdelijke) individuele hulp aan leerlingen.

Ondersteuningsloket LEV-WN

LEV-WN beschikt over een eigen ondersteuningsloket. De hieraan verbonden orthopedagoog kan onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of een intelligentietest afnemen. Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijk onderzoek.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG kan ouders ook in contact brengen met gespecialiseerde hulp.

Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

Het JGT is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het JGT is een team van experts vanuit verschillende hulporganisaties. De contactpersoon voor onze school kan ouders ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen en hulp voor kinderen. Ook onze ouders kunnen een beroep op haar doen.

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) – jeugdarts 

De GGD is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Standaard worden de leerlingen in groep 2 en groep 7 allemaal onderzocht op groei en ontwikkeling. Om een completer beeld van een bepaald kind te krijgen, kan de school de jeugdarts verzoeken het kind apart te onderzoeken of verwijzen naar andere specialisten.

Logopediste van OnderwijsAdvies

De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag, stem, gehoor. In groep 2 worden alle leerlingen hiervoor gescreend.

Volg ons

LOGO LEVWN

De Lichtwijzer is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © De Lichtwijzer Oegstgeest | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud