Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

071 – 51 73 882

Over onze school

Vriendelijk lachende juffrouw

Onze taak als school is uw kind voor te bereiden op verdere deelname aan de samenleving. Naast parate kennis, willen we daarom bij de leerlingen een nieuwsgierige en kritische basishouding stimuleren. Leren is meer dan presteren. Elke dag streven we naar goed onderwijs voor elke leerling.
De kinderen ondernemen op school een avontuurlijke reis om Gods schepping en hun eigen talenten te ontdekken. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid leren ze van alles over zichzelf, de ander en de wereld. We zien onszelf daarom ook als ontdekkingsreizigers in Gods wereld.

Kerndoelen

Wat de leerlingen in acht jaar aan lesstof aangeboden moeten krijgen, heeft de overheid beschreven in 58 kerndoelen. Voor Nederlands en rekenen/wiskunde is dit vrij specifiek, voor de overige vakken zoals Engels en bewegingsonderwijs meer op hoofdlijnen. Deze kerndoelen zijn de basis van ons onderwijs.

Lachend meisje met een groen verfschort
Jongens overleggen over schoolwerk

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en kunstzinnige expressie/vorming bieden we in betekenisvolle thema’s aan. Onze houding is hierbij gericht op onderzoekend en ontdekkend leren. We gaan er ook graag op uit om buiten de school, om kennis te maken met de wereld om ons heen.

De Onderbouw (groep 1-3) gebruikt de leerlijnen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling. De thema’s worden door de bouw opgezet vanuit deze doelen en met de leerlingen verder vormgegeven. We werken volgens de principes van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). Betekenisvol onderwijs, brede ontwikkeling van de persoonlijke identiteit en de zone van naaste ontwikkeling staan hierbij centraal.

De Middenbouw (groep 4-5) zet de lijn van het OntwikkelingsGericht Onderwijs deels door en maakt een beweging richting leerdoelgericht en thematisch onderwijs. Dit betekent dat de kernvakken vooral in de ochtend gegeven worden met methodes en de middagen in het teken staan van wereldverkenning door middel van thema’s. Hoewel we ons laten leiden door de methodedoelen, geven we de kernvakken regelmatig vorm binnen het thema.

De Bovenbouw (groep 6-8) werkt leerdoelgericht en thematisch. Ter ondersteuning gebruiken we de methode Da Vinci. Door het aanbieden van de leerstof in thema’s, laten we de kinderen zien dat er samenhang is in de leerstof en in de wereld om hen heen en ontdekken ze hun eigen plek daarin. Het belang van goede vragen stellen staat bij de thema’s en het verwerken van de leerstof centraal.

Lief meisje buiten

Bewegingsonderwijs

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende bewegen en zich kunnen ontwikkelen in hun brede motoriek. We volgen de motoriek van de leerlingen en doen interventies als dit nodig blijkt. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen gymles van de groepsleerkracht in ons inpandige speellokaal. De leerlingen van groep 3-8 krijgen gymles van een vakleerkracht in de nabije sporthal.

Mens en samenleving

Voor sociale burgerschapsvorming richten wij ons met de leerlingen op gezond en veilig omgaan met jezelf, met anderen en met Gods schepping. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Wonderlijk Gemaakt en en de Kanjertraining

Leekracht en meisje achter laptop in de klas

Informatie-en communicatie technologie

Kinderen groeien op in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. In ons onderwijs leren we de leerlingen de vaardigheden  om hier technisch mee om te gaan, maar misschien nog wel belangrijker hoe je ICT zinvol en verantwoord kunt inzetten. We doen jaarlijks mee aan de Week van de Mediawijsheid.

Vanaf de Onderbouw bouwen we het werken met computers langzaam op. Vanaf groep 3 wordt er meerdere keren per week gebruikgemaakt van de chromebooks en leren we de kinderen over de mogelijkheden en verantwoordelijk omgaan met deze apparaten. In groep 5-8 werken we voor de kernvakken met het adaptieve online programma Snappet. Snappet wordt ingezet bij rekenen, en gedeeltelijk bij taal en spelling. Een handig middel om het onderwijskundig proces nog beter te kunnen sturen en de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Tegelijkertijd vinden we het erg belangrijk dat de kinderen niet enkel digitaal leren en bieden we elke les activiteiten aan waarbij de kinderen op andere manieren (samen) leren, zowel schriftelijk als mondeling.

High five met de juffrouw

Opbrengst- en HandelingsGericht Werken (OHGW)

We werken opbrengst- en handelingsgericht. We gaan uit van de doelen die we willen bereiken en organiseren het onderwijs vervolgens voor elke leerling. Het schooljaar delen we in periodes in. Elke periode doorlopen we bovenstaande cirkel en bespreken de leerkrachten de resultaten tussentijds en achteraf met de zorgcoördinatie.

Leerkracht jongetje helpen met schoolwerk

Differentiatie

We proberen in het onderwijs aan verschillen tegemoet te komen door onderwijsbehoeften te clusteren en differentiatie aan te brengen in de lesstof. We zetten daarvoor onder andere het activerende directe instructiemodel (ADI-model) en de Taxonomie van Bloom in. De leerdoelen worden door de ene leerling sneller behaald dan de andere. Sommige leerlingen kunnen al vlot aan de slag na een korte instructie, andere leerlingen hebben nog aanvullende oefening nodig op een soms concreter niveau. De kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken, bieden we verdiepende lesmaterialen aan.

Meer- en hoofdbegaafdheid

Binnen elke groep kennen we een grote bovengroep van meerkunners. We bieden naar aanleiding van individuele kindgesprekken een passende aanpak voor hen. Dat kan soms compacten en verrijken betekenen, of het verdiepen en uitbreiden op een interesseveld. Idealiter gebeurt dit binnen de groep en/of gekoppeld aan gelijken.

Samen lezen in de klas

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Volg ons

LOGO LEVWN

De Lichtwijzer is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © De Lichtwijzer Oegstgeest | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud